Introductie

Voetverzorging ’t Zolderke

Voetproblemen, wie heeft er geen last van, van tijd tot tijd?

Vaak blijf je onnodig lang doorlopen en dan blijkt de pedicure binnen drie kwartier je voeten weer op te lappen, zodat je “op wolken” weer naar buiten loopt!
Of zoals laatst een cliënte vertelde –> “Het is net of ik in Lourdes ben geweest !”

Pedicuren betekent voor mij:
Professionaliteit – kwaliteit – service
Kennisbijeenkomsten volgen en geven (’t Zolderke Opleidingen)
in de vorm van studiedagen, na-scholingen, workshops, cursussen, opleidingen, congressen, praktijkbijeenkomsten, lezingen ..

Dit houdt in dat ik:

 • alle benodigde vakdiploma’s heb
 • lid ben van ProVoet – brancheorganisatie
 • ingeschreven ben in de KvK (KvK Ehv 17.087.165)
 • opgenomen ben in het KRP (Kwalificatie Registatie Pedicure) lidnummer 266
  kwaliteitsnormen branche organisatie waarborgen, kennis op peil houden, samenwerken met andere zorgverleners,
  werken volgens protocol & Richtlijnen, inzicht door consument en ketenpartners / zorgverleners
 • werk volgens de Branchecode voor de pedicure
  professioneel, verantwoord en gezond werken
 • hygiëne hoog in het vaandel staat , reinigen – desinfecteren zoals aangegeven in onze Branchecode
 • basisbehandelingen verzorg
  alle soorten voetklachten op een vakkundige manier behandelen en weer pijnvrij lopen
 • maar ook diabetsiche & reumatische, en overige risicovoeten behandel
 • werk volgens de Richtlijnen bij risicovoeten
  aandachtspunten, fasering, behandeling diabetische en reumatische voeten
 • via de ketenzorg diabetische voeten met Sims classificatie behandel – contracten met meerdere podotherapeuten
 • OVV – Oncologisch Voetzorg Verlener ben sinds januari 2015
  samenwerking en overleg met verwijzende disciplines
  expliciete toestemming van behandelend arts bij actieve (chemo)behandelingen
  huidverzorging, Hand-voet syndroom en nagelproblemen herkennen en bespreekbaar maken
  Richtlijnen voor oncologische voetzorg –> Medische Voet
  Handleiding voor oncologische voet –> ProVoet
 • werk met modern materiaal & nieuwe technieken
 • een goed ingerichte ruimte heb
 • samenwerk met huisartsen, praktijkondersteuners, podotherapeuten, oncologisch verpleegkundigen,
  diverse groothandels, opleidingen, zorggroepen.