Communiceren, als je begrijpt wat ik bedoel

Communicatie, moeilijker dan je denkt ??
Communiceren is interactie, mondeling – schriftelijk – lichaamstaal
Je denkt dat je iets overduidelijk hebt uitgelegd, maar begrijpt die ander wat jij zegt
Vooral begrijpen ze wat jij bedoelt??

Communiceren binnen de (keten) zorg moet helder en duidelijk zijn – de ander moet “precies begrijpen wat het probleem is”
wat zijn de struikelblokken – knelpunten, hoe kunnen we dit aanpakken of  zelfs verbeteren
wat is vaktaal/vakjargon en wanneer gebruik je het of juist niet
hoe kunnen we onze klant/cliënt duidelijk maken dat de schoenen het probleem zijn van die terugkerende pijnlijke, lastige likdoorn
al 100 keer vertelt/besproken maar ze wil maar niet luisteren …. ….

Met kleine (soms grappige) oefeningen zelf proberen te achterhalen wáár het probleem ligt, dat die ander niet doet wat jij zo zorgvuldig uitlegt
én hoe het dan anders moet/kan  –> werken met tweetallen, dus je mag op herkansing ..

Vanuit een positieve, welwillende kant valt vaak veel meer te bereiken binnen de samenwerkingen
en tóch moet je opkomen voor jezelf  – jezelf niet te kort doen binnen deze onderhandelingspositie …
Tips vanuit je collega’s hoe zij het aangepakt hebben

Allemaal vormen van communicatie verpakt in een praktische dag
doen – complimenten geven – brainstormen – elkaar oplossingen aandragen …

ProCERT – 3 punten – Domein professionaliteit 

– dinsdag 24 september 2019  –> Orca Opleidingen – Heeze  –  E-mail adres –> info@oc-orca.nl   Yolanda Westen : 06 – 57 54 93 38
– maandag 13 januari 2020       -> Orca Opleidingen – Heeze  –  E-mail adres –> info@oc-orca.nl   Yolanda Westen : 06 – 57 54 93 38